מהו שיתוף ציבור ואיך לבנות מערכת יחסים בין הרשות לתושבים

שיתוף ציבור הנו קידום פעילות עירונית לשם התמודדות עם סוגיות קהילתיות בין העירייה לבין תושביה. שיתוף הציבור יוצר גשר לשיח פורה ואפקטיבי, מתוך אמונה שניתן לשבור חסמים ולנהל משברים בדרך של יצירת אמון ושיתוף משמעותי בין שני הצדדים.

הידברות בין הגוף העירוני לבין התושבים המתבססת על עקרונות דמוקרטיים ושקיפות, הם עמוד התווך של שיתוף ציבור אפקטיבי. באמצעות שיתוף הציבור ניתן לצמצם התנגדויות ולבנות הסכמות ע"י הסברה, מתן מידע מקדים, היוועצות וייזום של רעיונות חדשים שעלו מתוך פניות התושב.

חברת MUNIPLUS מבית זוויות פיתחה מודל באמצעותו הרשות יכולה ליצור שיתוף ציבור רב ערוצי  ובכך מסייעת בתהליך קבלת החלטות ובגיבוש דרכי פעולה אפקטיביים תוך העצמת תחושת המחויבות של התושב ובניית מערכת יחסים המושתת על אמון.

כאשר רשות נמצאת בשלבים מהותיים כמו בניית שכונות חדשות, פיתוח תשתיות, התחדשות עירונית עליה לפעול להקים תהליך מובנה של שיתוף ציבור וזה על מנת שתוכל לבצע תכניות מושכלות ובשיתוף פעולה. בכל עיר ועיר, יש את הידע והחשיבה שלה וצריך לדעת לשלב אותם באופן מיטבי בתכנון המקדים ובמהלך ההתחדשות העירונית. לשם כך יש לקיים מפגשים עם התושבים כמו: שולחנות עגולים וכנסים. את המפגשים חשוב לקיים לאחר שבוצע תהליך מקדים של איסוף שאלות ודילמות מצד התושבים, זאת על מנת למקד את נושא המפגש לנושא ספציפי ועל מנת לייצר דיאלוג חכם שיאפשר להסיק מסקנות איכותיות.

שיתוף ציבור רב ערוצי אותו מפעילה חברת MUNIPLUS מאפשר לרשות ללמוד מהתושב מה הם צרכיו, לנהל איתו דיאלוג פורה ולהגיע להחלטות יישומיות בפרק זמן קצר יחסית. שיתוף ציבור רב ערוצי באמצעות מספר ערוצים במקביל (פייסבוק, אינסטגרם, אתר, ווצאפ ועוד) מאפשר העברת מידע באופן שוטף ובכך מייצר שיתוף ומחויבות לצד ערך שמוביל לשינוי.

שיתוף ציבור כחלק מהליכי התכנון בעיר תורם הן לתושבים והן לגוף העירוני כאחד, היות ומדובר בזרז מוצלח ביותר לכל תהליך התכנון ע"י למידת אופי הקהילה וצרכיה. בהתאם לכך, התובנות שמתקבלות מהליך כזה, מותאמות באופן המיטבי ביותר לצורכי התושבים מחד ולצורכי הגוף העירוני מאידך.
כפי שנאמר, לתהליך שיתוף ציבור יתרונות רבים, ביניהם יצירת קהילה בעלת אחריות חברתית וסביבתית, חיזוק הדמוקרטיה, בניית אמון ושותפות הדדית בין התושב לרשות העירונית.