MUNIPLUS מי אנחנו?

חברת MUNIPLUS מבית זוויות החלה לפעול בשנת 2010 וכיום היא מובילה בתחום דיאלוג חכם רב ערוצי, איסוף ומיפוי תושבים / לקוחות , קליטת תושבים, מיתוג, ובמתן שירותים מתקדמים לעיריות, ארגונים וחברות. אחד מהמודלים אותם פיתחה MUNIPLUS הינו מודל ייחודי לקליטת תושבים שזכה בפרס חדשנות מוניציפאלית של משרד הפנים, מודל אשר פועל בהצלחה ברשויות בארץ וגילה עניין גדול גם בספרד. בצוות החברה נמנים מומחים במגוון תחומים שמלווים את הפרויקטים השונים, בניהם: מנהל מערכות מידע, מנהל אסטרטגיה, תיאום ובקרה, מנהלת תוכן ושיתוף ציבור, מומחים למיתוג ושיווק דיגיטלי ומסורתי.