טכנולוגיה חדשנית שמאפשרת לרשות לבצע מיפוי לפי שנתונים של כל ילדי התושבים גם בשכונות שצפויות להתאכלס בעוד כשנתיים

בכל שנה בחודש ינואר מגיעה לה תקופה מאתגרת בעבור הרשות בכלל ומחלקת החינוך בפרט. מדובר בתקופה של אי ודאות, כמה תלמידים ירשמו? מה הזרם החינוכי הנדרש? האם יהיו מספיק ילדים לפתיחת כיתה? האם צריך לגייס מורה או  גננת נוספת? ועוד… מדובר בתהליך של היערכות על סמך ניסיון, סטטיסטיקה והשערות וכל אלו ביחד מתרכזים לתקופת השיבוצים בפועל. היערכות מקדימה ואיסוף מידע מקדים של הרשות מבחינת מחלקת החינוך והן מבחינת מחלקות נוספות בעירייה, כמו לדוגמה מחלקת הנדסה שעמלה על הכנת מבני החינוך ומחלקת תפעול שאחראית על הכנת הציוד הדרוש ויכולה לסייע מאוד בתהליך ואף לחסוך כאב ראש ומיליוני שקלים לרשות.

אז איך ניתן להיערך לפתיחת שנת לימודים באופן מיטבי?
כדי להיערך מראש לתחילת שנת הלימודים, הקימה חברת MUNIPLUS מבית זוויות מוצר טכנולוגי חדשני, שזכה בפרס חדשנות מוניציפאלית של משרד הפנים. המוצר עוזר למחלקות השונות ברשות למפות צרכי חינוך וקהילה, לבצע מיפוי של מספר הילדים בהתאם לגיל, שכונה וזרם חינוכי. כמו כן, מדובר במערכת טכנולוגית ובמודל שמסייע בתכנון אורבאני של מבני חינוך, מבני ציבור ושטחים ירוקים טרם פתיחת שנת הלימודים בפועל ואף טרם אכלוסים בשכונות חדשות ובתהליך של שכונות הנמצאות בהתחדשות עירונית. באמצעות איסוף בסיס נתונים מקדים מחלקת החינוך בעיר יכולה להיערך גם שנתיים לפני פתיחת מוסדות החינוך בקלות וביעילות. בעזרת דיאלוג פלוס, חברת MUNIPLUS יכולה לספק ללקוחותיה מערכת לניהול בסיס מידע עדכני כמו למשל מי יגור באזור הקרוב לבתי הספר והגנים, הן בכלל השכונות בעיר והן בשכונות חדשות במסגרת "התחדשות עירונית" ובמסגרת "מחיר למשתכן".
מדובר במערכת טכנולוגית אשר מאפשרת לרשות העירונית לעשות מיפוי מראש כמו לדוגמה כמה ילדים יש בשכונה מסוימת, באיזה שנתונים ילדים אלו ומה המסגרת החינוכית אותה בוחרים, קרי רישום לחינוך ממלכתי או ממלכתי דתי.

לאחר המיפוי ובאמצעותו, אגפי החינוך יכולים להיערך בצורה מיטבית לרישום מראש, ולא להיות מופתעים בתחילת השנה, ממספר התלמידים שנרשמו למוסדות החינוך השונים ברחבי העיר, או במקרה כזה בהם בנו מוסדות חינוך שלא היה להם ביקוש או חלילה הייתה כיתת גן חסרה ונאלצו להביא מבנה זמני.